Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, Φροντιστήρια Εισαγωγικών Εξετάσεων - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία