Φυσικοθεραπεία, Φυσιοθεραπεία - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία