Φωτογραφεία, Φωτογραφικά Εργαστήρια, Φωτογράφοι - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία