Φωτοτυπικά, Φωτοαντιγραφικά Μηχανήματα - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία