Χάλυβας, Είδη Χαλυβουργίας - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία