Χρηματοδοτικές Μισθώσεις, Leasing - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία