Χρώματα Κλωστοϋφαντουργίας, Χρώματα Βυρσοδεψίας - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία