Βαφή Μετάλλων, Ανοδική και Ηλεκτροστατική - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία