Βενζινομηχανές, Πετρελαιομηχανές - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία