Βιομηχανίες Αλουμινίου, Παραγωγή Αλουμινίου - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία