Υπηρεσίες

Όνομα Τηλέφωνο
Αμεση δράση Αστυνομίας 100
Πυροσβεστική υπηρεσία 199
Λιμενική Αστυνομία 108
Αντιτρομοκρατική υπηρεσία 170
Δίωξη ναρκωτικών 109
Ευρωπαϊκός αριθμός έκτατης ανάγκης 112
Συντονιστικό κέντρο αντιμετώπισης πυρκαγιών δασών 191
Τουριστική αστυνομία 171
Τροχαία Αθηνών 210 5284000
Τροχαία Πειραιά 210 4113832-3
ΕΛΠΑ - Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων 10400
www.elpa.gr 2106068800
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 2103490101
wwβxnoa.gr
Α.Σ.Ε.Π 210 8706100-200
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 210 6475600
www.dpa.gr
[email protected]
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 210 3359900
www.gscp.gr
[email protected]
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση καταναλωτών 210 3304444
www.ekpizo.gr
[email protected]
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 1564
www.kep.gov.gr
Συνήγορος καταναλωτή 210 6460862
www.synigoroskatanaloti.gr 210 6460814
[email protected] 210 6460612
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πολίτη 1502