Τεχνικό Γραφείο Σαντορίνη

Πόλης Μηχανική Τεχνικά γραφεία Σαντορίνη - Πολιτικοί μηχανικοί Σαντορίνη Κυκλάδες Κατασκευές κτιριακών έργων Σαντορίνη Κυκλάδες Ανακαινίσεις (σπιτιών & επαγγελματικών χώρων) Σαντορίνη

Τεχνικό Γραφείο
Το τεχνικό γραφείο Πόλης Μηχανική στη Σαντορίνη αναλαμβάνει :

Τοπογραφικά

Τεχνικοί Ασφαλείας

Οικοδομικές εργασίες

Βεβαιώσεις μηχανικού

Πυρασφάλεια

Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

Μηχανολογικά

Ανακαινίσεις σπιτιών

Ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων

Μελέτες - Σχεδιασμός - 3d απεικόνιση

Άδειες κατοικιών & καταστημάτων

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας - Ενεργειακά πιστοποιητικά

Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

Άδειες δόμησης                     polismichaniki.gr

Τεχνικό Γραφείο
Τεχνική Εταιρεία Πόλης Μηχανική
Περίσσα Εμπορείου, Θήρας 
Τ.Κ. 84703, Σαντορίνη
Τηλ. 2286083322

Τεχνικά γραφεία Σαντορίνη- Τεχνικά γραφεία Κυκλάδες - Ανακαινίσεις Σαντορίνη - Πολιτικοί μηχανικοί Σαντορίνη - Ενεργειακή αναβάθμιση Σαντορίνη- Τοπογράφοι Σαντορίνη- Τακτοποίηση αυθαιρέτων Σαντορίνη - Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων Σαντορίνη

Τεχνικά γραφεία Σαντορίνη - Πολιτικός μηχανικός Κυκλάδες


Δείτε περισσότερα στο επίσημο site μας

polismichaniki.gr

Email
file-1557985700607.jpg
Google Maps
Μεγέθυνση χάρτη
Ζητήστε μια προσφορά
2095 προβολές (από 07/08/2014)
Πόλης Μηχανική Τεχνικά γραφεία Σαντορίνη - Πολιτικοί μηχανικοί Σαντορίνη Κυκλάδες Κατασκευές κτιριακών έργων Σαντορίνη Κυκλάδες Ανακαινίσεις (σπιτιών & επαγγελματικών χώρων) Σαντορίνη
Υπηρεσίες - Προϊόντα

Τεχνικό Γραφείο
Το τεχνικό γραφείο Πόλης Μηχανική στη Σαντορίνη αναλαμβάνει :

Τοπογραφικά

Τεχνικοί Ασφαλείας

Οικοδομικές εργασίες

Βεβαιώσεις μηχανικού

Πυρασφάλεια

Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

Μηχανολογικά

Ανακαινίσεις σπιτιών

Ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων

Μελέτες - Σχεδιασμός - 3d απεικόνιση

Άδειες κατοικιών & καταστημάτων

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας - Ενεργειακά πιστοποιητικά

Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

Άδειες δόμησης                     polismichaniki.gr
Περιοχή δραστηριότητας

Η τεχνική εταιρεία Πόλης Μηχανική με έδρα τo Εμπορείο δραστηριοποιείται στη Σαντορίνη και στις Κυκλάδες

Γιατί να μας προτιμήσετε

file-1557984409477.png

Η εταιρεία προκειμένου να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς ιδρύει υποκατάστημα στην Σαντορίνη. Το υποκατάστημα στην Περίσσα Εμπορείου Θήρας δίνει την δυνατότητα της αμεσότερης εξυπηρέτησης αλλά και την παροχή υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών.Το κίνητρο ιδρύσεως της εταιρείας ήταν η δημιουργία ενός φορέα κατασκευών-μελετών αντίθετο με τη λογική και την αντίληψη της αγοράς, που χρησιμοποίησε την οικοδομή ως το όχημα μιας ανάπτυξης εύκολης και αβαθούς, αλλά συγχρόνως και γρήγορου προσωπικού πλουτισμού.
Αντιθέτως με τα προηγούμενα, εμείς θέτουμε το έργο στο κέντρο της προσοχής μας, προσφέροντας στον εργοδότη και χρήστη ένα προϊόν υψηλών προδιαγραφών, αλλά συγχρόνως και τη χαρά ενός μοναδικού ταξιδιού που είναι η ίδια η κατασκευή.Πιστοποιήσεις - Διακρίσεις

Όλες οι Υπηρεσίες της εταιρείας υποστηρίζονται από το τμήμα του ποιοτικού ελέγχου, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε υψηλές απαιτήσεις ποιότητας.
Η ΠΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου
BS ΕΝ ISO 9001: 2008.
Φορέας πιστοποίησης : Hellenic Lloyd’s AE για λογαριασμό της Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA)
Επίσης παραθέτουμε και άλλες πιστοποιήσεις- διαπιστεύσεις που έχουμε αποκτήσει για την καλή λειτουργία μας και για την ποιότητα που εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας.
Ωράριο λειτουργίας

Κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο επικοινωνίας

 2286083322
Γενικές πληροφορίες

Τεχνικό Γραφείο
Τεχνική Εταιρεία Πόλης Μηχανική
Περίσσα Εμπορείου, Θήρας 
Τ.Κ. 84703, Σαντορίνη
Τηλ. 2286083322

Τεχνικά γραφεία Σαντορίνη- Τεχνικά γραφεία Κυκλάδες - Ανακαινίσεις Σαντορίνη - Πολιτικοί μηχανικοί Σαντορίνη - Ενεργειακή αναβάθμιση Σαντορίνη- Τοπογράφοι Σαντορίνη- Τακτοποίηση αυθαιρέτων Σαντορίνη - Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων Σαντορίνη

Τεχνικά γραφεία Σαντορίνη - Πολιτικός μηχανικός Κυκλάδες


Δείτε περισσότερα στο επίσημο site μας

Επαγγελματικές κατηγορίες

  • Τεχνικές Εταιρείες, Τεχνικά Γραφεία
  • Αγρονόμοι, Τοπογράφοι
  • Πολιτικοί Μηχανικοί
  • Ανακαίνιση, Αναπαλαίωση