Γεώργιος Ηλιάκης & Σια Ο.Ε.
Μονωτεχνική Γ. Ηλιάκης & Σια Ο.Ε. - ΣΠΑΤΑ
Λεωφόρος Δημάρχου Χρ. Μπέκα 88 Τ.Κ. 19004, Σπάτα
Τηλ. 2106635255 Κιν. 6972716064, 6947789786
Χάρτης