Πολυκρέτης Νίκος Δροσιά

Τα Πάντα Βιβλιοπωλείο στη Δροσιά

Υπηρεσίες

 • Φωτοαντίγραφα 
 • Εκτυπώσεις, scanning
 • Ψηφιοποιήσεις
σχεδίων
ασπρόμαυρα & έγχρωμα 
από Α5 έως Α0
 • Έντυπα
 • Επιμέλεια κειμένου
 • Πτυχιακές
 • Δακτυλογραφήσεις
 • Μεταφράσεις
 • Βιβλιοδεσίες
 • Πλαστικοποιήσεις
 • Αφίσες - κάρτες
 • Σφραγίδες 
 • Fax, e-mail, Internet


Βιβλιοπωλείο - Χαρτοπωλείο 

 • Χαρτικά  και είδη γραφείου
 • Είδη σχεδίου και ζωγραφικής
 • Είδη συσκευασίας
 • Λογιστικά έντυπα
 • Βιβλία 
 • Σχολικά
 • Γραμματόσημα

Υπολογιστές - Αναλώσιμα

 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
 • Εκτυπωτές & περιφερειακά
 • Αναλώσιμα εκτυπωτών
 • Αναλώσιμα ταμειακών μηχανών
 • Service ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναβαθμίσεις
 • Μπαταρίες όλων των τύπων


Email
2666 προβολές (από 22/03/2012)