Καραχοντζίτης Αθανάσιος Κιάτο

Καραχοντζίτης Αθανάσιος, Εργολάβος δημοσίων έργων - Χωματουργικές εργασίες σε Κιάτο - Κάτω Διμηνιό - Κόρινθος

ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
6944273793

Αναλαμβάνουμε χωματουργικές εργασίες για:

 • Εκσκαφές
 • Εκσκαφές τάφρων
 • Εκσκαφές λιμνοδεξαμενών
 • Διανοίξεις δρόμων
 • Διαμορφώσεις δρόμων
 • Διαμορφώσεις οικοπέδων - καθαρισμοί
 • Διαμορφώσεις κήπων
 • Διαμορφώσεις χωραφιών
 • Διαμόρφωση χώρων 
 • Εκριζώσεις - Μεταφυτεύσεις
 • Δενδροφυτεύσεις
 • Κατεδαφίσεις - καθαιρέσεις
 • Εκβραχισμοί
 • Μεταφορά αδρανών υλικών
 • Μεταφορά χωμάτων κήπων
 • Μπαζώματα
 • Τεχνικά έργα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΜΙΚΡΑ Ή ΜΕΓΑΛΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ


Εργολάβοι δημοσίων έργων Κιάτο, χωματουργικά έργα Κιάτο:

ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΙΑΤΟ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ ΚΙΑΤΟ ΤΗΛ. 6944273793

Σχετικές αναζητήσεις: εργολάβοι δημοσίων έργων Κιάτο,
 εργολάβοι δημοσίων έργων  Κόρινθοςχωματουργικά Κιάτοχωματουργικά Κόρινθος

Εκσκαφές, Εκσκαφές τάφρων, Εκσκαφές λιμνοδεξαμενών, Διάνοιξη δρόμων, Διαμόρφωση δρόμων, Διαμόρφωση οικοπέδων - καθαρισμοί, Διαμόρφωση κήπων, Διαμόρφωση χωραφιών, Διαμόρφωση χώρων, Εκριζώσεις - Μεταφυτεύσεις, Δενδροφυτεύσεις, Κατεδαφίσεις - καθαιρέσεις, Εκβραχισμοί, Μεταφορά αδρανών υλικών, Μεταφορά χωμάτων κήπων, Μπαζώματα, Τεχνικά έργα, Δημόσια έργα, ενοικιάσεις σκαφτικών μηχανημάτων.
Διαθέτουμε μπουλντόζες, τσάπες, εκσκαφείς, bobcat.


Email
1333 προβολές (από 28/04/2015)