Νιαστής Αλέξανδρος
Νιαστής Αλέξανδρος,γραφείο τελετών Σπάτα, Μεσόγεια
Βασιλέως Παύλου 91 Τ.Κ. 19004, Σπάτα
Τηλ. 6974609834
Χάρτης