Ράπτου, Γραφείο τελετών κέντρο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

Ράπτου | Γραφείο τελετών Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, Κηδείες - Μνημόσυνα, Αποτεφρώσεις, Μεταφορά σορού στο εξωτερικό κέντρο Θεσσαλονίκης

Ράπτου 
Γραφείο τελετών κέντρο Θεσσαλονίκης


Κηδείες

Μνημόσυνα 

Αποτεφρώσεις 

Οργάνωση μνημόσυνων

Οργάνωση κηδειών 

Μεταφορά σορού στο εξωτερικό 

Μεταφορά σορού στο εσωτερικό 


Διεκπεραίωση και συνεργασία με ασφαλιστικά ταμεία 

Γραφείο τελετών κέντρο Θεσσαλονίκης: Ράπτου 
Κασσάνδρου 85
Τ.Κ. 54633, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2316015764, Κιν. 6955312509 | 6982054860


Το γραφείο τελετών Ράπτου αναλαμβάνει κηδείες, μνημόσυνα, αποτεφρώσεις, οργάνωση μνημόσυνων, οργάνωση κηδειών, μεταφορά σορού στο εξωτερικό, μεταφορά σορού στο εσωτερικό, διεκπεραίωση και συνεργασία με ασφαλιστικά ταμεία κ.α. 

Το γραφείο τελετών Ράπτου βρίσκεται στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης και εξυπηρετεί τις περιοχές Άνω Πόλη, κέντρο Θεσσαλονίκης, Κασσάνδρου κ.α. 

Γραφείο τελετών Ράπτου
Ράπτου, Γραφείο τελετών κέντρο Θεσσαλονίκης
Κασσάνδρου 85 Τ.Κ. 54633, Θεσσαλονίκη (Άνω Πόλη)
Τηλ. 2316015764 Κιν. 6955312509 | 6982054860
Χάρτης