Τεχνικό Γραφείο Σαντορίνη

Πόλης Μηχανική Τεχνικά γραφεία Σαντορίνη - Πολιτικοί μηχανικοί Σαντορίνη Κυκλάδες Κατασκευές κτιριακών έργων Σαντορίνη Κυκλάδες Ανακαινίσεις (σπιτιών & επαγγελματικών χώρων) Σαντορίνη

Τεχνικό Γραφείο
Το τεχνικό γραφείο Πόλης Μηχανική στη Σαντορίνη αναλαμβάνει :

Τοπογραφικά

Τεχνικοί Ασφαλείας

Οικοδομικές εργασίες

Βεβαιώσεις μηχανικού

Πυρασφάλεια

Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

Μηχανολογικά

Ανακαινίσεις σπιτιών

Ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων

Μελέτες - Σχεδιασμός - 3d απεικόνιση

Άδειες κατοικιών & καταστημάτων

Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας - Ενεργειακά πιστοποιητικά

Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

Άδειες δόμησης                     polismichaniki.gr

Τεχνικό Γραφείο
Τεχνική Εταιρεία Πόλης Μηχανική
Περίσσα Εμπορείου, Θήρας 
Τ.Κ. 84703, Σαντορίνη
Τηλ. 2286083322

Τεχνικά γραφεία Σαντορίνη- Τεχνικά γραφεία Κυκλάδες - Ανακαινίσεις Σαντορίνη - Πολιτικοί μηχανικοί Σαντορίνη - Ενεργειακή αναβάθμιση Σαντορίνη- Τοπογράφοι Σαντορίνη- Τακτοποίηση αυθαιρέτων Σαντορίνη - Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων Σαντορίνη

Τεχνικά γραφεία Σαντορίνη - Πολιτικός μηχανικός Κυκλάδες


Δείτε περισσότερα στο επίσημο site μας

polismichaniki.gr

Email
Τεχνικά γραφεία Σαντορίνη - Πολιτικός μηχανικός Κυκλάδες
Τεχνικά γραφεία Σαντορίνη - Πολιτικός μηχανικός Κυκλάδες
2095 προβολές (από 07/08/2014)