Μαίρη Θαλασσέλη, Κέντρο Μελέτης Μελίσσια Μελίσσια

ΕΠΙΛΟΓΗ Μ. Θαλασσέλη, Μελετητήριο Μελίσσια, Κέντρο Μελέτης, Μελέτη σε μαθητές με μαθησιακές ιδιαιτερότητες Μελίσσια

"ΕΠΙΛΟΓΗ" Μ. Θαλασσέλη
Κέντρο Μελέτης Μελίσσια

www.thalasseli-languagecentre.gr

  


Κέντρο Μελέτης

Μελέτη Δημοτικού - Σχολική Μελέτη

Προετοιμασία παιδιών νηπίου για Α' Δημοτικού

Ενισχυτική διδασκαλία Γυμνασίου

Ατομικά μαθήματα Αρχαίων

Ατομικά μαθήματα Νέα

Ατομικά μαθήματα Ιστορία

Ατομικά μαθήματα Έκθεση

Μελέτη σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες

Κέντρο Μελέτης Μελίσσια: ΕΠΙΛΟΓΗ Μ. Θαλασσέλη
Λεωφόρος Πηγής & 17ης Νοεμβρίου 2
Τ.Κ. 15127, Μελίσσια
Τηλ. 2108048192


Το Κέντρο Μελέτης της Μαίρης Θαλασσέλη ασχολείται με μελέτη δημοτικού  σχολική μελέτη, προετοιμασία παιδιών νηπίου για Α' δημοτικού, μαθήματα φιλολογικά Γυμνασίουιδιαίτερα μαθήματα Αρχαίων, ιδιαίτερα μαθήματα Νέα, ιδιαίτερα μαθήματα Ιστορία, ιδιαίτερα μαθήματα Έκθεσης, μελέτη σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες κ.α.

Το Κέντρο Μελέτης έχει την έδρα του στα Μελίσσια και εξυπηρετεί τις περιοχές Μελίσσια, Πεντέλη, Γέρακα, Χαλάνδρι, Κηφισιά κ.α.

Email
Μελετητήριο Μελίσσια, Κέντρο Μελέτης Μελίσσια, Μελέτη σε μαθητές με μαθησιακές ιδιαιτερότητες Μελίσσια Μελετητήρια Μελίσσια, Κέντρα Μελέτης Μελίσσια, διάβασμα μετά το σχολείο Μελίσσια, κέντρο μελέτης Μελίσσια Κέντρο μελέτης Μελίσσια, μελέτη δημοτικού Μελίσσια, μαθήματα φιλολογικά γυμνασίου Μελίσσια, μαθήματα φιλολογικά λυκείου Μελίσσια, προετοιμασία παιδιών νηπίου Μελίσσια
Μελετητήριο Μελίσσια, Κέντρο Μελέτης Μελίσσια, Μελέτη σε μαθητές με μαθησιακές ιδιαιτερότητες Μελίσσια Μελετητήρια Μελίσσια, Κέντρα Μελέτης Μελίσσια, διάβασμα μετά το σχολείο Μελίσσια, κέντρο μελέτης Μελίσσια Κέντρο μελέτης Μελίσσια, μελέτη δημοτικού Μελίσσια, μαθήματα φιλολογικά γυμνασίου Μελίσσια, μαθήματα φιλολογικά λυκείου Μελίσσια, προετοιμασία παιδιών νηπίου Μελίσσια
Ο χώρος μας
893 προβολές (από 17/07/2018)