Περδίκης Κωνσταντίνος - Χρώματα Βελίκα

Περδίκης Κωσταντίνος, Μονωτικά υλικά Λάρισα, Χρώματα, Ελαιοχρωματισμοί Λάρισα, Αρδευτικά συστήματα για όλη την Θεσσαλία.

Περδίκης Κωνσταντίνος 
Μονωτικά υλικά - Στεγανωτικά υλικά Λάρισα 
Χρώματα - Βερνίκια Λάρισα


Μονωτικά υλικά 

Στεγανωτικά υλικά 

Χρώματα 

Ελαιοχρωματισμοί 

Χρώματα Erlac, Duroline, Durostick 

Αρδευτικά συστήματα Θεσσαλία 

Υδραυλικά συστήματα

Υδραυλικά είδη 

Μονωτικά υλικά Λάρισα, Χρώματα Βελίκα, Λάρισα: Περδίκης
Βελίκα 
Τ.Κ. 41336, Βελίκα
Τηλ. 2494051278


Το κατάστημα με μονωτικά και στεγανωτικά υλικά και χρώματα Περδίκης Κωνσταντίνος διαθέτει μονωτικά υλικά, στεγανωτικά υλικά, χρώματα, ελαιοχρωματισμοί, χρώματα Erlac, Duroline, Durostick, αρδευτικά συστήματα Θεσσαλία, υδραυλικά συστήματα, υδραυλικά είδη κ.α. 

Το κατάστημα με μονωτικά και στεγανωτικά υλικά και χρώματα Περδίκης  Κωνσταντίνος βρίσκεται στη Βελίκα, στη Λάρισα και εξυπηρετεί όλο το νομό Λάρισας, και συγκεκριμένα τις περιοχές Βελίκα, Αγιά, Αγιόκαμπος, Πλατύκαμπος, Συκουριό, Στόμιο, Αμπελάκια κ.α.

Email
Περδίκης Κωνσταντίνος, Χρώματα - Μονωτικά Λάρισα
Μονωτικά Λάρισα, στεγανωτικά Λάρισα, θερμοπροσόψεις Λάρισα, θερμομονώσεις Λάρισα Χρώματα Βερνίκια Λάρισα, Χρώματα Βελίκα, Χρώματα Erlac, Duroline, Durostick Βελίκα, Λάρισα Μονωτικά Λάρισα, στεγανωτικά Λάρισα, θερμοπροσόψεις Λάρισα, θερμομονώσεις Λάρισα Μονωτικά Λάρισα, στεγανωτικά Λάρισα, θερμοπροσόψεις Λάρισα, θερμομονώσεις Λάρισα Αρδευτικά συστήματα Θεσσαλία, Αρδευτικά συστήματα Βελίκα, Λάρισα, Υδραυλικά είδη Βελίκα Λάρισα
Μονωτικά Λάρισα, στεγανωτικά Λάρισα, θερμοπροσόψεις Λάρισα, θερμομονώσεις Λάρισα Χρώματα Βερνίκια Λάρισα, Χρώματα Βελίκα, Χρώματα Erlac, Duroline, Durostick Βελίκα, Λάρισα Μονωτικά Λάρισα, στεγανωτικά Λάρισα, θερμοπροσόψεις Λάρισα, θερμομονώσεις Λάρισα Μονωτικά Λάρισα, στεγανωτικά Λάρισα, θερμοπροσόψεις Λάρισα, θερμομονώσεις Λάρισα Αρδευτικά συστήματα Θεσσαλία, Αρδευτικά συστήματα Βελίκα, Λάρισα, Υδραυλικά είδη Βελίκα Λάρισα
238 προβολές (από 24/01/2019)