Δρ. Κυριάκου Φρ. Ανδρέας M.D
Κυριάκου Ανδρέας, Χειρουργός Ανατολική Αττική
Καρδίτσης 8 (Πλατεία Γέρακα) Τ.Κ. 15344, Γέρακας
Τηλ. 2112129564 Κιν. 6947904749
Χειρουργός Ανατολική Αττική, Λαπαροσκοπική επέμβαση Ανατολική Αττική, Λαπαροσκοπική Χειρουργική Γέρακας, Χειρουργός Γέρακας