Τεχνικό Γραφείο - Δημήτρης Ράμφος Βάρη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΜΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Μελέτες - Επιβλέψεις κτιριακών έργων

Τοπογραφικές Μελέτες

Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Ενεργειακές Αναβαθμίσεις

Ρύθμιση - Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Ανακαινίσεις - Επισκευές Κτιρίων

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΑΡΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΑΡΗ:
Δημήτρης Ράμφος, Βασιλέως Κωνσταντίνου 11 Βάρη
Τηλ. 2108972650, Fax 2108972650, Κιν. 6977321652


Τεχνικό γραφείο στη Βάρη, αρχιτεκτονικά γραφεία, τοπογραφικά γραφεία, τοπογράφοι, αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί στην ανατολική Αττική. Ενεργειακά πιστοποιητικά, ανακαίνιση και επισκευή κτιρίων στην Βάρη, Αρχιτέκτονας, τοπογράφος, πολιτικός μηχανικός Δημήτρης Ράμφος.

Υπηρεσίες: νομιμοποίηση αυθαιρέτων, ενεργειακά πιστοποιητικά, τοπογραφικά, άδειες οικοδομής, αρχιτεκτονικές μελέτες, πραγματογνωμοσύνες, ρυθμίσεις αυθαιρέτων, ανακαινίσεις - επισκευές κτιρίων, ενεργειακές αναβαθμίσεις, τοπογραφικές μελέτες, μελέτες - επιβλέψεις κτιριακών έργων.

Email
Δε βρέθηκαν βίντεο.
1577 προβολές (από 26/05/2015)