Αντιπροσωπείες Ρούχων, Βιοτεχνίες Ρούχων - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία