Προπο, Τζόκερ, Λαχεία, Ιππόδρομος - Πόλεις με επιχειρήσεις στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία